Produkteier

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Produkteier er en rolle som benyttes i smidige utviklingsprosjekter. Produkteier er i sin helhet tildelt alt ansvar for omfangsstyring i prosjektet og skal løpende påse at prosjektet realiserer de IKT støttefunksjonene som gir virksomheten størst verdi. Produkteier er:

  • Ansvarlig for at prosjektets leveringsomfang er utformet og beskrevet i form av en prioritert liste med produkter beskrevet som brukerhistorier (produktkø)

  • Ansvarlig for kontinuerlig vedlikehold av produktkøen gjennom detaljering og forfining av de produktelementer som til enhver tid har høyest prioritert og klar for utvikling i neste sprint

  • Ansvarlig for analyse og videre behandling av omfangsrelaterte endringsforslag

Produkteier kan tildeles beslutningsmyndighet for alle endringer som ikke truer kostnadsmessig disponeringsfullmakt delegert prosjektleder.

Deldette