God samhandling mellom Prosjekteier og Prosjektleder

Et godt samspill mellom prosjekteier og prosjektleder et helt avgjørende for en god styring av prosjektet

Publisert: 09. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Sørg for at dere begge har satt dere inn i den andres oppgaver og ansvarsområder, slik at dere har realistiske forventninger til hverandre. Kanskje kan det være fint å ta en forventningsavklaring sammen i begynnelsen av hver fase?

Forankring

Det vil stadig dukke opp nye muligheter og valg. Dersom prosjektleder er usikker, bør prosjekteier kobles inn. Gjennomfør statusmøter (både formelle og uformelle), for å få god forankring. Tydelige rammer fra prosjekteier for hva prosjektleder har rett til å beslutte selv, gjør at vedkommende kan ta avgjørelser uten å måtte involvere prosjekteier i alle detaljer.

Dialog underveis

Det er prosjektleders ansvar å holde dialogen i gang, men prosjekteier må sørge for å gjøre seg tilgjengelig, og gjerne ta initiativ til å involvere seg hvis behov dukker opp. Terskelen for å henvende seg til hverandre må være lav, slik at alle vanskelige spørsmål stilles og håndteres på en god måte.

Raushet

Dere er et team! Hjelp hverandre og gjør hverandre gode, framfor å se etter feilgrep. Raushet handler om å være løsningsorientert og tilpasningsdyktig.

Deldette