Virksomhetsarkitekt

Publisert: 29. okt 2019, Sist endret: 03. nov 2019

En virksomhetsarkitekt har ansvar for å utvikle målbilder og handlingsplaner basert på virksomhetsstrategier og overordnede mål. I prosjektsammenheng skal virksomhetsarkitekten bidra til at løsningsarkitekturen i prosjektet/produktutviklingen ikke bryter med det helhetlige målbildet for virksomheten. Dette innebærer at virksomhetsarkitekten bør være med i den tidlige vurderingen av ideer og prosjektforslag, og ha en tett relasjon til løsningsarkitekten i prosjektet/produktutviklingen.

Deldette